ถือเกลือ: คำสัญญาของ Little Fresh Fishes

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การผลิตสัตว์น้ำจากฟาร์มน้ำจืดขนาดกลางเติบโตอย่างรวดเร็ว พบกับการปฏิวัติเงียบที่สามารถเลี้ยงโลกได้อย่างยั่งยืน ปลาคาร์พขาวนับหมื่นกิโลกรัม ปลาโรหู ปลาดุก ปลาไหล ปลากะพงแดง ปลาเก๋า ปลาช่อน กากาต้า ปลาทรายแดง—รายล้อมไปด้วยนายหน้าค้าปลา Ko Thar Gyi ที่ตลาดขายส่งปลา San Pya ในเมืองหลวงอาณานิคมของเมียนมาร์ ย่างกุ้ง...